Nie tylko długi można sprzedać

O tym, że sprzedaż wierzytelności wymagalnych jest sposobem na szybki zastrzyk gotówki pisaliśmy już w tekście Wierzytelności wymagalne sposobem na gotówkę. Kiedy firma, z powodu nieterminowego regulowania należności ze strony odbiorców, traci płynność finansową sprzedaż długu jest skutecznym i błyskawicznym sposobem podreperowania firmowych finansów.

Przedsiębiorcy wiedzą czym jest sprzedaż długu, jakie korzyści przynosi oraz kiedy najlepiej sprzedać aby osiągnąć najwyższą cenę, między innymi z tekstu: Kiedy sprzedać dług, aby nie być stratnym?

Nieterminowość lub brak regulowania należności przez kooperantów to nie jedyne przyczyny zatorów finansowych w przedsiębiorstwach. Firmom, niemal z każdej branży, znana jest sytuacja kiedy o nawiązaniu wymiany handlowej, poza ceną i ogólnymi warunkami współpracy, decyduje również termin płatności. Im dłuższy tym lepszy – oczywiście dla odbiorcy. Z tego powodu przedsiębiorcy, aby utrzymać przewagę w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, sprzedają swoje towary i usługi udzielając odbiorcom kredytów kupieckich. Kilkutygodniowe i dłuższe terminy płatności zaburzają płynność finansową. W ten sposób firmy, mimo zbytu, borykają się z ciągłym niedoborem gotówki. W takich sytuacjach warto pamiętać, że spieniężyć można również faktury niewymagalne czyli te, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Kiedy firma potrzebuje gotówki natychmiast może sprzedać należności jeszcze przed terminem ich płatności. Transakcje takie mogą dotyczyć pojedynczych należności i najczęściej nie są związane z koniecznością stałej współpracy. Pozawalają odzyskać gotówkę przed terminem płatności. Dla firmy oznacza to możliwość elastycznego zarządzania płynnością finansową, odmrożenia kapitału obrotowego w dowolnym momencie i zgodnie z bieżącymi potrzebami przedsiębiorstwa.

Sprzedaż należności to uniwersalne narzędzie, z którego korzystają również firmy mające stosunkowo dobrą sytuację finansową i które tylko incydentalnie potrzebują natychmiast gotówki. Dodatkową korzyścią wynikającą ze sprzedaży należności jest możliwość czyszczenia bilansu o czym pisaliśmy w tekście Jak i po co porządkować bilans. Kiedy firmie brakuje gotówki wato pamiętać, że należności są aktywami o dużej płynności. To, że kontrahent nie jest w stanie zapłacić nam w danym momencie nie oznacza, że nie możemy odzyskać pieniędzy.

 

  1. *
  2. *
 

 

 


słownik pojeć

» Faktoring bez regresu

Ryzyko niewypłacalności odbiorców faktoranta (…)

prosto i skutecznie

Tak właśnie pomagamy naszym Klientom.
Zobacz rozwiązania, które poprawią płynność Twojej firmy.

popularne artykuły

» Z dnia windykatora: Trzy powody niepłacenia długów.

czytaj więcej

» Na świeczniku znajdą się długi publicznoprawne.

czytaj więcej

» Windykuj – nie czekaj

czytaj więcej

» Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach.

czytaj więcej

» Na fali

czytaj więcej

» Pragma Inkaso SA

» Pragma Faktoring SA

» Pragma Inwestycje Sp. z o.o.

» Pragma Nieruchomości